صدراستون
صدراستونصدراستونصدراستونصدراستون
  02187106

صدراستون  WorkflowBtn

×
صدراستونصدراستونصدراستونصدراستون

Sadr Stone

Old Brick & Rock Stone Retain Exposed Concrete

درباره صدراستون 1 درباره صدراستون 2 درباره صدراستون 3 درباره ما بتن اکسپوز ایران مال
مهندس راد
معماران

مهندس راد


نوازش چشم در معماری معماری از درک درست نیاز انسان شکل می گیرد و بعد از جمع آوری اطلاعات در حوزه های شناخت اقلیم و مفهوم پروژه، کانسپت یا همان مفهوم کلی اولین و مهمترین آفرینش ذهن یک معمار است. طراحی فضا و حجم، روابط گوناگونی بین انسان با فرم طراحی شده توسط معمار را شکل میدهد. در نهایت آنچه که ذهن یک کاربر از فضای معماری شده را می آراید مواد و یا با اصطلاح متریال های پایانی است. نما از منظر بیرونی و پوشش های داخلی، پوسته ایی است از یک ارتباط بصری بین اثر معماری و شخصی که کاربر اصلی آن می تواند باشد. سال هاست که مواد متنوع و چشم نوازی این ماموریت مهم را به دوش می کشند. محصولات صدراستون از نمونه هایی چون آجر با تنوع رنگ ، رسالت معماری ایرانی را به انجام رسانده و اکسپوزهای بتنی، معماری مدرن امروز ما را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به محدودیت های موجود در بازار متریال های پایانی بنا، تولیدات صدراستون به واقع کمک شایانی به تحول و همگرایی در این حلقه ی واسط بین معمار و کاربر نهایی آن است. امروزه ببیننده ی یک اثر معماری همانی است که باید چشم اش را نوازش داد و روحش را صیقل داد. جان مایه ی محصولات صدراستون چه در داخل بنا و چه در خارج از آن نشانه ی یک روح تحول خواه در معماری و ایجاد یک فضای دلنشین برای ماست. معمار همیشه نیازمند خلاقیت است و یک شرکت تولید کننده در این حوزه میتواند موثرترین کمک حال یک معمار باشد. آنچه که در آشنایی با شرکت صدراستون در این سالها دریافتم انجام این مهم بوده و پیوسته برایشان پایداری و موفقیت در معماری ایران را آرزومندم.
صدر استون


صدر استون


محصولات صدراستون


پروژه هااینستاگرام صدر استون تلگرام صدر استون فیسبوک صدر استون